Zasady wysyłki

  1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia jako adres dostawy. Sprzedawca poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

  2. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki).

  3. Koszt wysyłki uzależniony jest od cennika Poczty Polskiej lub innego przewoźnika za pośrednictwem, którego wysyłany jest dany produkt i jest zamieszczany na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Koszty dostawy”.

  4. Koszt dostawy wskazany jest w trakcie składania Zamówienia.

  5. W przypadku Zamówienia powyżej 600,00 zł (nie dotyczy komody) koszt dostawy pokrywa Sprzedawca.

  6. Dostawy są realizowane, za pośrednictwem firm kurierskich, Poczty Polskiej, wyłącznie w dni robocze w godzinach 8.00-17.00.

  7. Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy, wskazane w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015, poz. 90 ze zm.).

  8. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Towar wysyłany jest do 5 (pięciu) dni roboczych po dniu zaksięgowania wpłaty.

  9. Towar wykonywany w ramach Zamówień, o których mowa w § 3 ust. 18, Sprzedawca wysyła w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych, chyba, że wystąpią okoliczności wydłużające czas realizacji danego Zamówienia. W sytuacji powyższych okoliczności Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym i informuje go o tym fakcie. Wówczas czas realizacji takiego Zamówienia ustalany jest indywidualnie lub Kupujący ma możliwość odstąpienia od danego Zamówienia.

  10. Sprzedawca przekaże Kupującemu informację o wyjściu Towaru z magazynu Sprzedawcy, przekazaniu przesyłki przewoźnikowi oraz sposobie i możliwościach sprawdzania aktualnego statusu przesyłki.

  11. Po odbiorze Towaru, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (trzy) dni od dnia jego odbioru, do sprawdzenia czy przesyłka lub jej opakowanie zewnętrzne nie posiada uszkodzeń, ubytków powstałych podczas transportu, czy przesyłka jest kompletna i czy zawartość przesyłki jest zgodna z przedmiotem Zamówienia.

  12. Sprzedawca nie odpowiada za straty oraz wszelkie szkody spowodowane opóźnieniami w realizacji Zamówienia powstałymi na skutek okoliczności takich jak: działania siły wyższej czy inne zdarzenia losowe, podanie przez Kupującego niedokładnego lub błędnego adresu.

  13. Przedstawiciel Firmy kurierskiej może wydać przesyłkę osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za niedoręczenie przesyłki do rąk własnych Kupującego.

  14. W sytuacji braku obecności Kupującego pod wskazanym przez niego adresem dostawy, przedstawiciel Firmy kurierskiej pozostawia awizo.

  15. Kurier inicjuje kolejne próby dostarczenia przesyłki pod wskazany adres, przy czym w przypadku kolejnego z kolei braku jej odbioru, zostaje ona odesłana z powrotem do Sprzedawcy.

  16. Sprzedawca nie odpowiada za trudności w doręczeniu przesyłki wynikających z winy Kupującego.

  17. Sprzedawca podejmuje próby wysyłki Zamówienia ponownie po wykluczeniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie przesyłki. W sytuacji gdy trudności w doręczeniu przesyłki wynikały z winy Kupującego to Kupujący ponosi dodatkowe koszty związane z powtórną wysyłką.


  © 2014 Walkiewicz - Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt i wykonanie: www.rod.biz.pl
  Wszystkie prezentowane artykuły informacyjne oraz opisujące produkty służą jedynie celom zapoznawczym.
  Wszystkie prawa kopiowania i powielania tekstów zastrzeżone www.walkiewiczstyle.pl